Limbă &
  /
  Limbă
  0
  Limbă &
  /
  Limbă
  •    

  Regulament Campanie BeFit

  1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL ORGANIZATOR: FARMACIA VEDRA INTERNATIONAL SRL; str. BERZEI, nr.6, Comuna BERCENI, jud. Ilfov; CUI 45630561; înregistrată la Registrul Comerțului J23/948/11.02.2022. Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare. 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE Campania se adresează doar celor care au împlinit 18 ani. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Facebook. *Angajații FARMACIA VEDRA INTERNATIONAL SRL sau membrii familiilor acestora nu pot participa. 3. ACCEPTAREA REGULILOR Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de FARMACIA VEDRA INTERNATIONAL SRL, cât și acceptarea regulamentului. 4. DURATA CONCURSULUI Campania se desfășoară de pe 01/07/2023, până pe 30/09/2023, ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.
  2
  5. MECANISM DE PARTICIPARE Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași: – Să achiziționeze pachetul BeFit de pe website-ul farmaciei Vedra. Pachetul BeFit conține 2 cutii de Omni Biotic Hetox Light și un cadou care constă într-un Kit electrostimulare SixPack EMS. 6. CADOUL/PREMIUL Toți participanții care achiziționează pachetul BeFit vor primii automat sub formă de cadou, kitul mai sus menționat. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Cadoul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de achiziționarea acestuia stau la discreția câștigătorului. Premiul va fi livrat către câștigător de FARMACIA VEDRA INTERNATIONAL SRL, iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza achiziției pachetului BeFit. (Date ce vor fi folosite în acest scop). 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Prin achiziția pachetului, accepți că FARMACIA VEDRA INTERNATIONAL SRL poate prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date.
  3
  Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). 9. TERMENI ȘI CONDIȚII Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează campania. 10. RĂSPUNDERE LIMITATĂ Prin participare acceptați să eliberați FARMACIA VEDRA INTERNATIONAL SRL, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la campanie și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice;
  4
  (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea campaniei și în procesarea participărilor. 11. DISPUTE Această campanie se află sub legislația în vigoare din România. Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în România, București, competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite. 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI Campania va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului sau în momentul în care stocul campaniei este epuizat. *Prin participare la campanie, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.

  Cele mai vândute